Indirecte en directe directieven. Een analytisch en empirisch onderzoek naar taalhandelingen in het Spaans

Author: Gijs Mulder
LOT Number: 004
ISBN: 90-5569-047-3
Pages: 251
Year: 1998
1st promotor: prof. dr. W.H. Haverkate
2nd promotor: prof. dr. F.H. van Eemeren
€37.00
Download this book as a free Open Access fulltext PDF

Gijs Mulder (1962) heeft Spaanse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was van 1989 tot het voorjaar van 1998 verbonden aan de vakgroep Spaans aan de Universiteit van Amsterdam, eerst als AIO en later als docent taalverwerving en taalkunde. Indirecte en directe directieven vormt het eindresultaat van zijn promotie-onderzoek.

 

De linguïstische structuren waarin verzoeken en andere directieve taalhandelingen tot uitdrukking worden gebracht zijn heel uiteenlopend. Directieven zijn vaak indirect, omdat de spreker niet alleen bedoelt wat hij letterlijk zegt, maar ook nog iets anders. In het theoretische gedeelte van Indirecte en directe directieven staat de vraag centraal wat precies onder een indirecte taalhandeling moet worden verstaan. Daarnaast worden indirecte taalhandelingen belicht vanuit het perspectief van de beleefdheidstheorie en de conversatielogica. In het toegepaste gedeelte wordt verslag gedaan van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar directieven in het Spaans, op basis van een corpus van alledaagse gesprekssituaties in hedendaagse toneelstukken en filmscenario’s. Om de structuren van directieven uitputtend te kunnen beschrijven en empirisch te kunnen toetste, is een model met verschillende dimensies ontwikkeld.

 

Deze studie is bestemd voor degenen die belandstelling hebben voor de taalhandelingstheorie, de Griceaanse conversatielogica en de beleefdheidstheorie. Indirecte en directe directieven is tevens bedoeld voor hispanisten die geïnteresseerd zijn in de studie van het alledaagse taalgebruik.

Gijs Mulder (1962) heeft Spaanse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was van 1989 tot het voorjaar van 1998 verbonden aan de vakgroep Spaans aan de Universiteit van Amsterdam, eerst als AIO en later als docent taalverwerving en taalkunde. Indirecte en directe directieven vormt het eindresultaat van zijn promotie-onderzoek.

 

De linguïstische structuren waarin verzoeken en andere directieve taalhandelingen tot uitdrukking worden gebracht zijn heel uiteenlopend. Directieven zijn vaak indirect, omdat de spreker niet alleen bedoelt wat hij letterlijk zegt, maar ook nog iets anders. In het theoretische gedeelte van Indirecte en directe directieven staat de vraag centraal wat precies onder een indirecte taalhandeling moet worden verstaan. Daarnaast worden indirecte taalhandelingen belicht vanuit het perspectief van de beleefdheidstheorie en de conversatielogica. In het toegepaste gedeelte wordt verslag gedaan van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar directieven in het Spaans, op basis van een corpus van alledaagse gesprekssituaties in hedendaagse toneelstukken en filmscenario’s. Om de structuren van directieven uitputtend te kunnen beschrijven en empirisch te kunnen toetste, is een model met verschillende dimensies ontwikkeld.

 

Deze studie is bestemd voor degenen die belandstelling hebben voor de taalhandelingstheorie, de Griceaanse conversatielogica en de beleefdheidstheorie. Indirecte en directe directieven is tevens bedoeld voor hispanisten die geïnteresseerd zijn in de studie van het alledaagse taalgebruik.

Categories