Word Retrieval in Acquired and Developmental Language Disorders: A Bit more on Processing

Author: Lizet van Ewijk
LOT Number: 335
ISBN: 978-94-6093-117-8
Pages: 255
Year: 2013
1st promotor: Prof. dr. S. Avrutin
2nd promotor: Prof. dr. F.N.K. Wijnen
€36.00
Download this book as a free Open Access fulltext PDF

Dit proefschrift biedt een perspectief op woordvindingsproblemen bij mensen met taalstoornissen . Een gemiddelde woordenschat omvat zo’n 50000 woorden . Normaal gesproken raadplegen we dit zogeheten lexicon met ongelofelijke snelheid en accuraatheid tijdens het spreken . Af en toe gebeurt het ook bij gezonde volwassenen dat een verkeerd woord geselecteerd wordt . Bij volwassenen met een verworven taalstoornis ( afasie ) en kinderen aangeboren taalstoornis gebeurt dit echter zo vaak dat het de communicatie ernstig belemmert . Een vraag die binnen de wetenschap nog onbeantwoord is , is of bij personen met taalstoornissen deze woorden niet ( meer ) aanwezig zijn in het lexicon ; of dat het zoekmechanisme dat het correcte woord moet selecteren en ophalen niet goed ( meer ) werkt . Dit proefschrift levert bewijs voor de laatste visie en biedt een nieuwe theoretische benadering omtrent de rol van verwerkingscapaciteit binnen woordvindingsproblemen . Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een aantal begrippen en formules uit de informatietheorie . Kernwoorden ( voor de woordzoeker op de voorzijde ) : aphasia , articles , chaos , entropy , inflection , information , search , sli , verb , wordfinding , Shannon .

Dit proefschrift biedt een perspectief op woordvindingsproblemen bij mensen met taalstoornissen . Een gemiddelde woordenschat omvat zo’n 50000 woorden . Normaal gesproken raadplegen we dit zogeheten lexicon met ongelofelijke snelheid en accuraatheid tijdens het spreken . Af en toe gebeurt het ook bij gezonde volwassenen dat een verkeerd woord geselecteerd wordt . Bij volwassenen met een verworven taalstoornis ( afasie ) en kinderen aangeboren taalstoornis gebeurt dit echter zo vaak dat het de communicatie ernstig belemmert . Een vraag die binnen de wetenschap nog onbeantwoord is , is of bij personen met taalstoornissen deze woorden niet ( meer ) aanwezig zijn in het lexicon ; of dat het zoekmechanisme dat het correcte woord moet selecteren en ophalen niet goed ( meer ) werkt . Dit proefschrift levert bewijs voor de laatste visie en biedt een nieuwe theoretische benadering omtrent de rol van verwerkingscapaciteit binnen woordvindingsproblemen . Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een aantal begrippen en formules uit de informatietheorie . Kernwoorden ( voor de woordzoeker op de voorzijde ) : aphasia , articles , chaos , entropy , inflection , information , search , sli , verb , wordfinding , Shannon .

Categories