Verfransing onder de loep

Author: Brenda Assendelft
LOT Number: 643
ISBN: 978-94-6093-428-5
Pages: 325
Year: 2023
1st promotor: Prof.dr. G.J. (Gijsbert) Rutten
2nd promotor: Prof.dr. M.J. (Marijke) van der Wal
€40.00
Download this book as a free Open Access fulltext PDF

Het Frans heeft in de loop der eeuwen veel invloed gehad op het Nederlands. Er zijn duizenden Franse woorden in het Nederlands terechtgekomen en daarnaast heeft het Nederlands morfologische elementen zoals suffixen overgenomen uit het Frans. Ook wordt wel aangenomen dat de populariteit van bepaalde Nederlandse morfo­syntactische constructies het gevolg was van het taalcontact met het Frans. Hoewel vanwege al deze Franse invloeden van ‘verfransing’ in de Nederlandse taalgeschiedenis wordt gesproken, is er tot nu toe weinig empirisch onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke invloed die het Frans op het Nederlands heeft gehad.

Het doel van dit proefschrift is om inzicht te geven in de invloed die het Frans op het Nederlands heeft gehad in de periode van 1500 tot 1900. Dit wordt gedaan aan de hand van corpusanalyses met het diachrone Language of Leiden-corpus, waarin teksten uit Leiden zijn opgenomen uit verschillende sociale domeinen. De corpusanalyses brengen de taalveranderingen in het Nederlands als gevolg van taalcontact met het Frans in kaart op drie taalniveaus: het lexicon, de morfologie en de morfosyntaxis. Op deze manier wil dit proefschrift een zo compleet mogelijk beeld geven van de invloed van het Frans op het Nederlands.

Het Frans heeft in de loop der eeuwen veel invloed gehad op het Nederlands. Er zijn duizenden Franse woorden in het Nederlands terechtgekomen en daarnaast heeft het Nederlands morfologische elementen zoals suffixen overgenomen uit het Frans. Ook wordt wel aangenomen dat de populariteit van bepaalde Nederlandse morfo­syntactische constructies het gevolg was van het taalcontact met het Frans. Hoewel vanwege al deze Franse invloeden van ‘verfransing’ in de Nederlandse taalgeschiedenis wordt gesproken, is er tot nu toe weinig empirisch onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke invloed die het Frans op het Nederlands heeft gehad.

Het doel van dit proefschrift is om inzicht te geven in de invloed die het Frans op het Nederlands heeft gehad in de periode van 1500 tot 1900. Dit wordt gedaan aan de hand van corpusanalyses met het diachrone Language of Leiden-corpus, waarin teksten uit Leiden zijn opgenomen uit verschillende sociale domeinen. De corpusanalyses brengen de taalveranderingen in het Nederlands als gevolg van taalcontact met het Frans in kaart op drie taalniveaus: het lexicon, de morfologie en de morfosyntaxis. Op deze manier wil dit proefschrift een zo compleet mogelijk beeld geven van de invloed van het Frans op het Nederlands.

Categories