Right of withdrawal

Currently this page is only available in Dutch.

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via webshops@lotpublications.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. 

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 40 zullen bedragen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

- Aan Hollandridderkerk BV
afdeling webshops retouren
Kolenbranderstraat 14
2984 AT Ridderkerk
webshops@hollandridderkerk.nl

 - Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) mijn/onze(*) overeenkomt betreffende

 de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

(moet hier geen order-/bestelnummer opgegeven worden om onnodig zoeken te voorkomen?)

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 herroep/herroepen

 - Naam/Namen consument(en) 

- Adres consument(en) 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Overig

Deze tekst is via de Herroepingsrecht generator (https://webwinkelrecht.nl/diensten/generatoren/herroepingsrecht-generator/) van Webwinkelrecht, onderdeel van ICTRecht, opgesteld.

Categories