Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld

Author: Pauline Koeleman
LOT Number: 540
ISBN: 978-94-6093-325-7
Pages: 498
Year: 2019
1st promotor: Folkert Kuiken
co-promotor: Martha G. M. Meerman
€48.00
Download this book as a free Open Access fulltext PDF

Pauline Koeleman

Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld: Behoefteanalyse voor (taal)curriculumontwerp in het hoger economisch onderwijs

Taalonderwijs in het hoger economisch onderwijs heeft een zinnige invulling als dit een bepaalde mate van arbeidsrelevantie kent. In deze studie staat die arbeidsmarktrelevantie centraal, niet zozeer om een (vak)kennisbasis te ontwikkelen, maar om een gezamenlijke beroepstalige kennisbasis te leggen waar het hoger economisch onderwijs mee verder kan. Het onderzoek heeft tot doel om beroepsgerelateerde taal- en communicatieactiviteiten natuurgetrouw te beschrijven zodat deze geïmplementeerd kunnen worden in Taal voor Specifieke Doeleinden, als taalonderwijs dat aansluit bij een beroep of beroepenveld.

De studie laat zien dat taalnormen uit het werkveld voor geschreven teksten vooral betrekking hebben op structuur en doelgroepsgerichtheid. Resultaten uit een veranderopdracht of een financiële controle worden in de praktijk gedeeld in interactieve gespreksvormen waarbij de betrokkenen direct een reactie kunnen geven en minder in klassieke presentaties waarbij het publiek slechts toehoort. Voor het hoger economisch onderwijs is het van belang dat de focus gelegd wordt op pragmatische taalnormen en de ontwikkeling van interactieve gespreksvoering.

De studie beargumenteert dat het zinvol is dat economische opleidingen de studenten al vroeg onderwijzen in de grote diversiteit aan beroepspecifieke teksten. Daardoor ontwikkelt de economische student zich als kritische denker die beredeneerde taalkeuzes kan maken. Hij weet wat de toekomstige beroepsgroep op taalgebied van hem verlangt, welke normen centraal staan en welke tekst- en gesprekssoorten daarin leidend zijn.

Het onderzoek heeft een bijzonder karakter, omdat het uitgaat van een multidisciplinaire aanpak waarin sociolinguïstische en taaldidactische benaderingen gecombineerd worden met perspectieven op economische beroepswaarden, -kenmerken en organisaties zoals die voorkomen in het economische beroepenveld.

 

Pauline Koeleman

Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld: Behoefteanalyse voor (taal)curriculumontwerp in het hoger economisch onderwijs

Taalonderwijs in het hoger economisch onderwijs heeft een zinnige invulling als dit een bepaalde mate van arbeidsrelevantie kent. In deze studie staat die arbeidsmarktrelevantie centraal, niet zozeer om een (vak)kennisbasis te ontwikkelen, maar om een gezamenlijke beroepstalige kennisbasis te leggen waar het hoger economisch onderwijs mee verder kan. Het onderzoek heeft tot doel om beroepsgerelateerde taal- en communicatieactiviteiten natuurgetrouw te beschrijven zodat deze geïmplementeerd kunnen worden in Taal voor Specifieke Doeleinden, als taalonderwijs dat aansluit bij een beroep of beroepenveld.

De studie laat zien dat taalnormen uit het werkveld voor geschreven teksten vooral betrekking hebben op structuur en doelgroepsgerichtheid. Resultaten uit een veranderopdracht of een financiële controle worden in de praktijk gedeeld in interactieve gespreksvormen waarbij de betrokkenen direct een reactie kunnen geven en minder in klassieke presentaties waarbij het publiek slechts toehoort. Voor het hoger economisch onderwijs is het van belang dat de focus gelegd wordt op pragmatische taalnormen en de ontwikkeling van interactieve gespreksvoering.

De studie beargumenteert dat het zinvol is dat economische opleidingen de studenten al vroeg onderwijzen in de grote diversiteit aan beroepspecifieke teksten. Daardoor ontwikkelt de economische student zich als kritische denker die beredeneerde taalkeuzes kan maken. Hij weet wat de toekomstige beroepsgroep op taalgebied van hem verlangt, welke normen centraal staan en welke tekst- en gesprekssoorten daarin leidend zijn.

Het onderzoek heeft een bijzonder karakter, omdat het uitgaat van een multidisciplinaire aanpak waarin sociolinguïstische en taaldidactische benaderingen gecombineerd worden met perspectieven op economische beroepswaarden, -kenmerken en organisaties zoals die voorkomen in het economische beroepenveld.

 

Categories