Het Nederlandse prefix <i>ge</i>- in historisch perspectief: ‘<i>Ge</i>-+werkwoordstam’-afleidingen in grammatica’s, woordenboeken en teksten

Author: Zsófia Tálasi
LOT Number: 205
ISBN: 978-90-78328-82-7
Pages: 369
Year: 2009
1st promotor: Prof. dr. M.J. van der Wal
2nd promotor: Prof. dr. C. van Bree
€43.00
Download this book as a free Open Access fulltext PDF

Het Nederlandse prefix ge­in historisch perspectief

‘Ge­+werkwoordstam’­afleidingen in grammatica’s, woordenboeken en teksten

Het Nederlandse prefix ge­in historisch perspectief biedt allereerst een algemeen overzicht van de ontwikkeling van de woordvormingspatronen met ge­en schenkt daarbij speciale aandacht aan het participiale ge­. De kern van het boek bestaat uit een uitvoerige analyse van de ge­+werkwoordstam­afleidingen van het type geblaf. De diachronie van deze in het hedendaags Nederlands zeer productieve ge­afleidingen werd tot op heden nauwelijks onderzocht.

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van dit type ge­afleiding in de periode tussen 1200 en 1900. Daarbij wordt gebruik gemaakt van drie verschillende bronnen: contemporaine grammatica’s, woordenboeken en een voor dit doel samengesteld digitaal tekstcorpus. Die gevarieerde benadering levert een duidelijk beeld van de ontwikkeling van deze ge­afleiding in de geschiedenis van het Nederlands en van de factoren die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld.

Dit boek is bedoeld voor een ieder met belangstelling voor morfologie, historische taalkunde of de geschiedenis van het Nederlands.

Het Nederlandse prefix ge­in historisch perspectief

‘Ge­+werkwoordstam’­afleidingen in grammatica’s, woordenboeken en teksten

Het Nederlandse prefix ge­in historisch perspectief biedt allereerst een algemeen overzicht van de ontwikkeling van de woordvormingspatronen met ge­en schenkt daarbij speciale aandacht aan het participiale ge­. De kern van het boek bestaat uit een uitvoerige analyse van de ge­+werkwoordstam­afleidingen van het type geblaf. De diachronie van deze in het hedendaags Nederlands zeer productieve ge­afleidingen werd tot op heden nauwelijks onderzocht.

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van dit type ge­afleiding in de periode tussen 1200 en 1900. Daarbij wordt gebruik gemaakt van drie verschillende bronnen: contemporaine grammatica’s, woordenboeken en een voor dit doel samengesteld digitaal tekstcorpus. Die gevarieerde benadering levert een duidelijk beeld van de ontwikkeling van deze ge­afleiding in de geschiedenis van het Nederlands en van de factoren die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld.

Dit boek is bedoeld voor een ieder met belangstelling voor morfologie, historische taalkunde of de geschiedenis van het Nederlands.

Categories