Formulations in institutionele interactie: de praktijk van 'samenvatten' in het politieverhoor, sollicitatiegesprek en journalistiek interview

Author: Keun Young Sliedrecht
LOT Number: 344
ISBN: 978-94-6093-124-6
Pages: 335
Year: 2014
1st promotor: prof.dr.W.P.M.S. Spooren
2nd promotor: dr. F. van der Houwen
€36.00
Download this book as a free Open Access fulltext PDF

Formulations in institutionele interactie: de praktijk van ‘samenvatten’ in het politieverhoor, sollicitatiegesprek en journalistiek interview

Dit proefschrift maakt vanuit een conversatieanalytisch perspectief inzichtelijk hoe gespreksdeelnemers een algemeen gespreksverschijnsel als ‘samenvatten’ (formulations) in institutionele interactie vormgeven. De analyses van formulations in het politieverhoor, sollicitatiegesprek en journalistiek interview laten zien dat samenvattingen/formulations deel uitmaken van het proces waarin de professional (verhoorder, selecteur, journalist) samen met de leek (verdachte, sollicitant, geïnterviewde), het verhaal van de leek construeert binnen de specifieke institutionele kaders van deze gesprekssoorten.

Daarnaast legt dit proefschrift de verbinding tussen deze interactionele bevindingen en communicatieadviezen over ‘samenvatten’ aan verhoorders, selecteurs en journalisten. Bestaande trainingen en handboeken zijn voornamelijk gebaseerd op ervaringen van mensen uit het veld en niet op empirische observaties over wat er in institutionele interactie precies gebeurt. Dit onderzoek demonstreert
dat de interactionele analyses bijdragen aan een interactiever en vollediger beeld van de rol van samenvattingen in deze institutionele gesprekken.

Formulations in institutionele interactie: de praktijk van ‘samenvatten’ in het politieverhoor, sollicitatiegesprek en journalistiek interview

Dit proefschrift maakt vanuit een conversatieanalytisch perspectief inzichtelijk hoe gespreksdeelnemers een algemeen gespreksverschijnsel als ‘samenvatten’ (formulations) in institutionele interactie vormgeven. De analyses van formulations in het politieverhoor, sollicitatiegesprek en journalistiek interview laten zien dat samenvattingen/formulations deel uitmaken van het proces waarin de professional (verhoorder, selecteur, journalist) samen met de leek (verdachte, sollicitant, geïnterviewde), het verhaal van de leek construeert binnen de specifieke institutionele kaders van deze gesprekssoorten.

Daarnaast legt dit proefschrift de verbinding tussen deze interactionele bevindingen en communicatieadviezen over ‘samenvatten’ aan verhoorders, selecteurs en journalisten. Bestaande trainingen en handboeken zijn voornamelijk gebaseerd op ervaringen van mensen uit het veld en niet op empirische observaties over wat er in institutionele interactie precies gebeurt. Dit onderzoek demonstreert
dat de interactionele analyses bijdragen aan een interactiever en vollediger beeld van de rol van samenvattingen in deze institutionele gesprekken.

Categories