Besluitvorming in vergaderingen

Author: Marjan Huisman
LOT Number: 040
ISBN: 90-76912-04-1
Pages: 264
Year: 2000
1st promotor: prof. Dr. Th. Janssen
2nd promotor: dr. H. Mazeland
€37.00
Download this book as a free Open Access fulltext PDF

Besluiten worden vaak gezien als concrete tastbare ‘dingen’ die mensen met zich meenemen als ze een vergadering uitlopen. Besluiten zijn echter veel vluchtiger van aard dan wel wordt gedacht. Besluiten die genomen worden in een vorm van gesprek zijn eigenlijk virtuele toekomstige realiteiten vervat in taal. Dit boek handelt over de wijze waarop managers in hun vergaderingen gezamenlijk en interactief hun toekomst construeren door te formuleren.

Het onderzoek is gebaseerd op unieke data: video-opnames van echte reguliere vergaderingen van drie managementteams in de top of sub-top van drie grote Nederlandse organisaties. Analyses van de gespreksvoering op beurt-voor-beurtniveau volgens de methode van de conversatieanalyse zijn gecombineerd met inzichten en theorieën uit de bedrijfskunde. Het boek verschaft inzicht in de rol die sociaal-interactieve mechanismen hebben in de vorming van besluiten.

Deze gespreksanalytische studie van belang voor linguïsten die zich bezig houden met taalgebruiksstudies, voor bedrijfskundigen die geïnteresseerd zijn in de rol die interactioneel taalgebruik speelt in de constructie van de toekomst van organisaties, en voor communicatie- en organisatieadviseurs die hun inzicht in besluitvorming en gespreksvoering willen vergroten

Besluiten worden vaak gezien als concrete tastbare ‘dingen’ die mensen met zich meenemen als ze een vergadering uitlopen. Besluiten zijn echter veel vluchtiger van aard dan wel wordt gedacht. Besluiten die genomen worden in een vorm van gesprek zijn eigenlijk virtuele toekomstige realiteiten vervat in taal. Dit boek handelt over de wijze waarop managers in hun vergaderingen gezamenlijk en interactief hun toekomst construeren door te formuleren.

Het onderzoek is gebaseerd op unieke data: video-opnames van echte reguliere vergaderingen van drie managementteams in de top of sub-top van drie grote Nederlandse organisaties. Analyses van de gespreksvoering op beurt-voor-beurtniveau volgens de methode van de conversatieanalyse zijn gecombineerd met inzichten en theorieën uit de bedrijfskunde. Het boek verschaft inzicht in de rol die sociaal-interactieve mechanismen hebben in de vorming van besluiten.

Deze gespreksanalytische studie van belang voor linguïsten die zich bezig houden met taalgebruiksstudies, voor bedrijfskundigen die geïnteresseerd zijn in de rol die interactioneel taalgebruik speelt in de constructie van de toekomst van organisaties, en voor communicatie- en organisatieadviseurs die hun inzicht in besluitvorming en gespreksvoering willen vergroten

Categories